Veľkonočná duchovná obnova sa konala v utorok vo veľkom týždni a bola pre všetkých, ktorí mohli prijať sviatosť zmierenia a chceli sa dôstojne pripraviť na Veľkú noc. Duchovnú obnovu pre nás pripravil otec Peter Bešenyei a povzbudil nás k životu v slobode - bez hriechu.

Po krátkej prezentácií bol čas na svätú spoveď, spoločne sme sa modlili ruženec a na záver bola svätá omša.