Ďakujeme Dobrý Bože...Paľikerav Svätý Otče!
To je titulok na pokračovanie...a nielen našich mediálnych výstupov, ale predovšetkým nášho osobného vnútorného postoja, ktorý by mal prejsť k vonkajšej aktivite.
Lebo, ako nám pripomenul Sv.Otec: "Nikto v Cirkvi sa nesmie cítiť mimo, alebo daný nabok. Nie je to len spôsob vyjadrovania, je to spôsob bytia Cirkvi. Pretože byť Cirkvou znamená žiť ako povolaní Bohom, znamená to cítiť sa byť vlastníkmi života, byť súčasťou rovnakého tímu. Áno, pretože Boh si nás takto praje, každého iného ale všetkých zjednotených okolo Neho. Pán nás vidí spolu. Všetkých."
 
 • 2021_09_14_papezweb
 • 2021_09_14_papezweb_10
 • 2021_09_14_papezweb_11
 • 2021_09_14_papezweb_12
 • 2021_09_14_papezweb_13
 • 2021_09_14_papezweb_14
 • 2021_09_14_papezweb_15
 • 2021_09_14_papezweb_16
 • 2021_09_14_papezweb_17
 • 2021_09_14_papezweb_18
 • 2021_09_14_papezweb_19
 • 2021_09_14_papezweb_2
 • 2021_09_14_papezweb_20
 • 2021_09_14_papezweb_21
 • 2021_09_14_papezweb_22
 • 2021_09_14_papezweb_23
 • 2021_09_14_papezweb_24
 • 2021_09_14_papezweb_25
 • 2021_09_14_papezweb_26
 • 2021_09_14_papezweb_27
 • 2021_09_14_papezweb_28
 • 2021_09_14_papezweb_29
 • 2021_09_14_papezweb_3
 • 2021_09_14_papezweb_30
 • 2021_09_14_papezweb_31
 • 2021_09_14_papezweb_32
 • 2021_09_14_papezweb_4
 • 2021_09_14_papezweb_5
 • 2021_09_14_papezweb_6
 • 2021_09_14_papezweb_7
 • 2021_09_14_papezweb_8
 • 2021_09_14_papezweb_9