Pri príležitosti návštevy pápeža Františka na sídlisku Luník IX pripravili saleziáni zjednotenú verziu jednej zo základných kresťanských modlitieb Otčenáš - Dade amaro.

 

„Modlitba Otčenáš sa modlila po Slovensku vo viacerých verziách. My sme tu na Luníku mali svoju verziu, v Bardejove na Poštárke mali svoju verziu, v Jarovniciach sa modlili tiež niečo prispôsobené... Tým, že vznikla myšlienka, že keď tu bude Svätý Otec, tak sa budeme modliť spoločne so Svätým Otcom, rozhodli sme sa, aby bola rovnaká melódia a slová,“ vysvetlil don Peter Bešenyei, saleziánsky delegát pre pastoráciu Rómov.

Saleziáni oslovili Rómov, ktorí ovládajú rómsky jazyk, aby preložili túto modlitbu. Finálnu textovú úpravu urobil Ján Hero a hudobne ju spracoval Adrián Harvan.
 
Do rómskeho jazyka sú už preložené aj iné základné modlitby. Jednou z nich je modlitba Zdravas’, Mária, ktorá zaznie na Luníku v rámci spoločnej modlitby ruženca počas umelecko-duchovného programu tesne pred príchodom pápeža.

Viac v príspevku TV LUX.