„Robte všetko z lásky, nič nasilu“ je téma, ktorú si hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime zvolil pre Heslo na rok 2022. Inšpiroval sa svätým Františkom Saleským, ktorého 400. výročia úmrtia si v roku 2022 pripomenieme.

https://saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/3617-plagaty-hesla-na-rok-2022-dva-obrazky-jedno-posolstvo