Drahí dobrodinci,
so začiatkom kalendárneho roka sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie vašich % dane pre naše občianske združenie Oheň nádeje, s ktorým spolupracujú Saleziáni don Bosca v centre košického sídliska Luník IX už 9 rokov. 

Aj v tomto roku sa môžete sami slobodne rozhodnúť, čo urobiť s čiastkou svojich daní, ktoré ste minulý rok zaplatili štátu. Hoci možno ide o malú čiastku (ktorá však pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše), Vaše rozhodnutie, ako sa postavíte k tejto príležitosti, môže mať pre nás veľký význam. V minulom roku vaše 2-3 percentá mali hodnotu 966,95€, rok pred tým to bolo 6 133,60 €. Môžete nám pomôcť aj tento rok bez toho, aby Vás to niečo stálo.

Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov. Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu daňoví poplatníci (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní priamo na činnosť nejakej organizácie.

Fyzické osoby majú možnosť poskytnúť 2% z dane, ale ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane. Je potrebné požiadať organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto dobrovoľníckej činnosti.

Čas podávania daňového priznania a teda aj možnosti poukázať 2% (3%) z daní na účely neziskových organizácií je v marci a apríli každého roka.

Čo je potrebné pre to urobiť?

Poznámky:

  • Do kolónky Rok sa píše 2023.
  • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava!!!
  • OZ Oheň nádeje nemá SID, kolónku na SID nevypľňajte.
  • Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý peniaze automaticky prevedie.
  • Tlačivá sa podávajú na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.