Okrem dávky dobrej vôle a chute posúvať deti a mladých stále dopredu si naša každodenná práca vyžaduje aj finančné prostriedky, ktoré nám umožnia zreálňovať naše vízie a plány s nimi.

oz ohen nadeje2O čo nám ide?

  • Odchod z chudoby nie je jednorazovou udalosťou, ale dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje mnoho „emocionálnych síl“, aby ľudia z geta získali samostatnosť a dôstojnosť. A preto len pomalá cesta je zárukou istého rastu.
  • Len dlhodobá činnosť, hoci nesmierne náročná na čas, sily a finančné prostriedky, môže priniesť očakávaný rast.

 

Prečo Vás žiadame o pomoc?

  • Jeden z našich projektov získal podporu z programu Nadácie Renovabis na podporu rómskych spoločenstiev.
  • Istú časť finančných prostriedkov nám Nadácia pridelí na základe finančnej podpory našich dobrodincov.
  • Za Vašich 7€, 10€, 15€... do 30. septembra 2016 nám Nadácia prispeje obdobnou sumou. Viac ako výška daru rozhoduje však počet darov, a preto Vás prosíme, aby ste o tejto iniciatíve dali vedieť Vašim známym, ktorí veria, že  dlhodobá práca s Rómami môže prinášať ich rast.

  Ako použijeme Váš príspevok?

  • Náš misijný tím sprevádza individuálne dvadsiatku detí, ktoré na svoj rast a v budúcnosti snáď aj na integráciu medzi majoritnú spoločnosť potrebujú základné školské pomôcky, ošatenie, príspevok na stravu v školskej jedálni, cestovné a mnoho iného.
  • Týždenne pripravujeme stretnutia rovesníckych skupín, doučovanie, tvorivé dielne a školu hudby, kde sa deti a mladí učia spievať a hrať na hudobný nástroj.
  • Rozbiehame prácu s matkami a deťmi s prvkami Montessoriovej pedagogiky a sprevádzanie mladých rodín.

Ďakujeme!

Saleziáni don Bosca, Sestry Saleziánky a dobrovoľníci
prostredníctvom občianskeho združenia Oheň nádeje