Po prvýkrát sme sa zapojili medzi prijímateľov 2 - 3 percent vašich zaplatených daní za rok 2015. Vaša pomoc nás milo prekvapila.

Milí priatelia,

Vďaka poukázaniu vašich percent z daní získalo naše OZ Oheň nádeje do dnešného dňa 1028,65 €.

Veľká vďaka!

Naše identifikačné údaje:
IČO: 42332303
Obchodné meno (názov): Oheň nádeje
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Podjavorinskej 5201/18, 040 11 Košice - Luník IX