Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Sviatok sv. Mikuláša

jan 03 2010

Na sviatok sv. Mikuláša sme pripravili prekvapenie našim snaživým divadelníkom. Práve v tento deň mali totiž spoločný nácvik. A tak v prestávke k nim nebadane prišiel Mikuláš.

Hudobníci a speváci svoje počiatočné rozpaky nakoniec vyriešili peknou pesničkou. Mikuláš všetkých povzbudil, aby vytrvali v rozdávaní radosti druhým aj cez divadlo, ktoré nacvičujú. Je pravdou, že niektorí väčší chalani príliš veľké nadšenie neprežívali a očividne ich to ťahalo využiť prestávku pri calcette. Avšak čokoláda, ktorú dostali do daru, ich naozaj potešila.

Pozrime sa teda, kto sa to skrýval v Mikulášskom prestrojení?

Martin Rečlo, Katkin brat, bohoslovec košického kňazského seminára.

Silvester

dec 23 2009

Na Silvestra sme dostali zaujímavé pozvanie, zúčastniť sa pripraveného mládežníckeho programu vo farnosti KVP i zahrať zopár piesní pre radosť všetkým. Na Luníku IX sme mali svätú omšu na záver roka a potom sme sa so skupinkou mladých spoločne vybrali na KVP. Večer bol vyplnený zaujímavými duchovnými i zábavnými aktivitami.

Koncert na konzervatóriu

jan 03 2010

Dnes večer sme sa s našimi hudobníkmi a spevákmi zúčastnili na koncerte, ktorý sa konal na Konzervatóriu v Košiciach pri príležitosti návštevy talianskeho klaviristu Enrica Pompeliho. Našu skupinku si všimol aj riaditeľ Konzervatória a potešil sa, že koncerty sa rozširujú o nových návštevníkov.

Nácvik vianočného programu

jan 03 2010

Nikto nevie presne, kedy sa to začalo. Ale v istý novembrový deň sme sa pustili do nacvičovania vianočného programu.

K pôvodnému plánu vianočného koncertu sa postupne pridala aj činohra, akýsi pokus o muzikál, a tak sme hľadali schopných a ochotných spevákov a hercov. Väčšina z oslovených ochotne súhlasila. Ich prvou úlohou je naučiť sa texty naspamäť.

Ďalšou úlohou, ktorú si vzala na starosť Zuzka, bolo namaľovať chýbajúce kulisy. A tak sa jedno popoludnie naša chodba premenila na umeleckú dielňu.

Svoje výtvarné umenie popri Zuzke rozvíjali aj niektorí z našich mladých a kulisy boli po niekoľkohodinovej práci hotové.

Po rade individuálnych a skupinkových skúšok sme konečne mohli pristúpiť k spoločnému nácviku. Dalo to dosť práce, nielen hercom, ale aj nám, pretože temperament hercov bol často až príliš živý. Pri takýchto spoločných nácvikoch sa nevyhlo situáciám, kedy sa herci navzájom rozhádali. Avšak každá kríza priniesla ovocie zlepšenia a ku koncu bola z nás celkom dobrá partia.

Sláčikový koncert

jan 03 2010

A aby toho nebolo málo, v tento deň sme zažili ešte jednu peknú udalosť. Spolu s našimi hudobníkmi a spevákmi sme podvečer išli do Kavečian na koncert sláčikového kvarteta.

Ako sa im to páčilo? Aj na hudbu má každý svoj vkus. Táto bola typicky vážna, až smutná klasika, ktorej len málokto dokáže ozaj s potešením rozumieť. Roland sa však prejavil ako hlboký človek a so záujmom sledoval celý koncert. Niektorí mali chuť odísť hneď na začiatku a niektorí boli tak unavení, že sa im občas zatvárali oči.

Cesta tam a späť bola však zaujímavá pre nás všetkých. Večer sme šťastne a plní zážitkov z bohatého dňa dorazili na Luník IX.

Návšteva z Michaloviec – Angi mlyn

jan 03 2010

A je tu nedeľné ráno. Trošku iné ako zvyčajne. Skupinka chlapcov odchádza na autobusovú zastávku, aby privítali našich hostí z Michaloviec. My zatiaľ chystáme hudobné nástroje a pripravujeme všetko potrebné na slávenie svätej omše.

Konečne sú tu ! Kaplnka sa zaplnila a začína svätá omša

Po svätej omši nasleduje ďalší program. Kým sa mládež hrá pri calcette a biliarde, náš kuchársky tím sa venuje príprave stolov a chystaniu jedla.

Po spoločnej modlitbe pred jedlom našich hostí usadíme za stôl. Naše dievčatá sa čašníckemu remeslu priučili veľmi rýchlo a o chvíľu má každý pred sebou tanier chutnej  kapustnice. Aspoň sme si mysleli, že je chutná. Avšak množstvo nedojedených porcií spochybnilo našu pevnú istotu.

Po jedle nasledovali súťaže a hry, ktoré si pripravili animátori z Michaloviec.

Príprava na návštevu z Michaloviec - Angi mlyn

jan 03 2010

Zajtra k nám zavíta rómska mládež z Michalovského Angi mlynu, predchádzajúceho pôsobiska don Petra Bešenyeiho a sestry Anny Chrkavej.

Rozhodli sme sa, že sa na túto udalosť náležite pripravíme. Preto bolo v našom stredisku už od rána rušno. Prípravy začali tradičným spevokolom.

Odtiaľ sa poobede presunuli dievčatá do kuchyne, kde sme sa spoločne pustili do chystania rôznych dobrôt.

Do jedálneho lístka sme zaradili aj chutné kysnuté koláče. Dievčatá šikovne pracovali, práca v kuchyni im šla od ruky.

Nezabudli sme ani na upratovanie. Po vyčistení priestorov dievčatá vyzdobili tabuľu uvítacími nápismi a farebnými ornamentmi.

Večer bolo pre našich hostí všetko prichystané a my sme sa v radostnom očakávaní zajtrajších hostí vrátili domov.

Učiteľ hry na husle

jan 03 2010

Chceli by ste vedieť, čím je pre nás významný tento na prvý pohľad obyčajný štvrtok?

Nuž, do nášho vyučovacieho hudobného tímu pribudol ďalší vzácny človek  - huslista Peťo Fedorko. Takto sa naše hudobné štvrtky obohatili o nový nástroj.

Naučiť sa hrať na husle nie je maličkosť, ale nadšencov pre tento nástroj to neodradilo. Bratia Roland a Rišo sa rozhodli pridať k svojim doterajším hudobným znalostiam aj túto novinku. Do skupinky huslistov sa chce pridať aj Sára.

Prajeme im veľa vytrvalosti.

Návšteva cintorína

jan 03 2010

Je prvá novembrová nedeľa, spomienka na všetkých verných zosnulých. Aj my so skupinkou mládeže sme sa vybrali na farský cintorín do Myslavy, aby sme sa pomodlili za duše našich blízkych. Cestu tam a späť sme využili na prechádzku a na vzájomné rozhovory, ktoré nás stále viac zbližujú a dávajú nám možnosť nahliadnuť vzájomne do zákutí našich sŕdc a spoznať zložité podmienky, v ktorých žije väčšina mladých z Luníka IX.

Príprava na prvé sväté prijímanie

jan 03 2010

Od novembra v nedeľu po svätej omši začína sestra Anna solídnu prípravu na prvé sväté prijímanie pre skupinku menších detí, ktoré nechodia do školy na Luník IX, ktorá sa už ako-tak utriasla.

Doteraz boli tieto stretnutia vo štvrtok, ale stále nebolo jasné, kto všetko tam patrí, totiž dochádzka detí bola veľmi nepravidelná. Preto sme termín tohto stretnutia presunuli na nedeľu po svätej omši, nakoľko účasť na nedeľnej svätej omši pre tých, ktorí sa chcú pripravovať na prvé sväté prijímanie, je nevyhnutná.

Ostatné deti, ktoré navštevujú školu na Luníku IX sa zatiaľ pripravujú počas školskej katechézy s výnimkou starších, ktorých si vezme na starosť don Peter Žatkuľák.