Púte do Ríma a stretnutia so svätým otcom Františkom sa zúčastnila stovka Rómov zo Slovenska, medzi ktorými nechýbali zástupcovia z nášho sídliska. Prinášame podrobné informácie.

Púť Cigánov - Rómov, Sintov a kočovných kmeňov, ktorú organizovala organizuje Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, sa konala v dňoch 22.-27.10.2015 pri príležitosti 50. výročia stretnutia blahoslaveného Pavla VI. s Cigánmi v rómskom tábore v rímskej časti Pomezia (Taliansko). Putovanie bolo spojené so špeciálnou audienciou u Svätého Otca Františka 26.10.2015 o 12. hod.