Počas polročných prázdnin, malo stretko Špiónky predĺžené stretnutie,

na ktoré si pozvali pani Pavlínu Urdovú, mamku animátorky Zuzky. Pani Urdová je lektorka, ktorá žiakom na školách zaujímavým spôsobom vychováva ekologické myslenie, bojuje proti konzumizmu a zbytočnému odpadu, apeluje na dôležitosť triedeného odpadu a vedie k šetrnému správaniu sa k zemi, ktorú nám Boh daroval. Dievčatá zaujali rôzne hry a aktivity do ktorých interaktívne vstupovali. Po dobrej skúsenosti sme si povedali, že stretnutie sprostredkujeme aj iným stretkám.

 • 02.02.201801
 • 02.02.201802
 • 02.02.201803
 • 02.02.201804
 • 02.02.201805
 • 02.02.201806
 • 02.02.201807
 • 02.02.201808
 • 02.02.201809
 • 02.02.201810
 • 02.02.201811
 • 02.02.201812
 • 02.02.201813
 • 02.02.201814
 • 02.02.201815
 • 02.02.201816
 • 02.02.201817
 • 02.02.201818
 • 02.02.201819
 • 02.02.201820
 • 02.02.201821
 • 02.02.201822
 • 02.02.201823
 • 02.02.201824
 • 02.02.201825
 • 02.02.201826
 • 02.02.201827
 • 02.02.201828
 • 02.02.201829
 • 02.02.201830
 • 02.02.201831
 • 02.02.201832
 • 02.02.201833
 • 02.02.201834
 • 02.02.201835
 • 02.02.201836
 • 02.02.201837
 • 02.02.201838
 • 02.02.201839
 • 02.02.201840