Na Luníku 9 sme od minulého roku mali aktívnu študentku UPJŠ Máriu Mydliarovú, ktorá pripravovala pre deti rôzne aktivity. Tomuto projektu dala názov Únik IX. V rámci neho prichádzali na stretká študenti sociálnej práce, ktorí pripravili pre deti program, nejakú aktivitu alebo zaujímavosť.

Ukončenie projektu sa uskutočnilo v priestoroch školy UPJŠ v Košiciach v novo-zreštaurovanej budove Minerva. V sále na stenách boli zaranžované a zarámované vytlačené farebné fotky, ktoré zachytávali aktivity študentov s deťmi. Jeho myšlienku vysvetlila Mária v prítomnosti rektora školy Pavla Sováka a vedúcej katedry sociálnej práce prof. Evy Žiakovej, ktorí boli prítomní. Na podujatí sa zúčastnili aj naše deti, pre ktorých bol pripravený koncert známeho speváka Mariána Čekovského. Zaujal ich detskými rómskymi tónmi a ich obľúbenou vianočnou piesňou, ktorú si spievali celou cestou domov.

Podrobnosti o projekte autorky nájdete na stránke: www.facebook.com/UNIKIX/.

 • 2015_12_20_minerva01
 • 2015_12_20_minerva02
 • 2015_12_20_minerva03
 • 2015_12_20_minerva04
 • 2015_12_20_minerva05
 • 2015_12_20_minerva06
 • 2015_12_20_minerva07
 • 2015_12_20_minerva08
 • 2015_12_20_minerva09
 • 2015_12_20_minerva10
 • 2015_12_20_minerva11
 • 2015_12_20_minerva12
 • 2015_12_20_minerva13
 • 2015_12_20_minerva14
 • 2015_12_20_minerva15
 • 2015_12_20_minerva16
 • 2015_12_20_minerva17
 • 2015_12_20_minerva18
 • 2015_12_20_minerva19
 • 2015_12_20_minerva20
 • 2015_12_20_minerva21
 • 2015_12_20_minerva22
 • 2015_12_20_minerva23
 • 2015_12_20_minerva24
 • 2015_12_20_minerva25
 • 2015_12_20_minerva26
 • 2015_12_20_minerva27