13. november mali saleziáni a sestry FMA venujúci sa rómskej pastorácii na Slovensku rezervovaný pre spoločné stretnutie, aby si vymenili navzájom skúsenosti  a poradili sa ako ďalej. Na stretnutie o rómskej pastorácii prišli zástupcovia z diel venujúcich sa rómskej pastorácii v Bardejove, Poprade, Kremnici a samozrejme na tunajšom sídlisku. Stretnutie poctil svojou prítomnosťou aj otec provinciál Karol Maník a delegát pre misie Peter Jacko.

Okrem zdieľania sa o úspechoch a úskaliach práce sa účastníci stretnutia venovali najmä otázke kresťanskej iniciácie a prvého svätého prijímania.

  • 2012_11_13_stretnutie-o-romskej-pastoracii_01
  • 2012_11_13_stretnutie-o-romskej-pastoracii_02
  • 2012_11_13_stretnutie-o-romskej-pastoracii_03
  • 2012_11_13_stretnutie-o-romskej-pastoracii_04
  • 2012_11_13_stretnutie-o-romskej-pastoracii_05
  • 2012_11_13_stretnutie-o-romskej-pastoracii_06