Chcem vyjadriť svoju vďačnosť aj mojim rodákom z Kňažej - Dolný Kubín, za ich dlhoročnú podporu. Zvlášť Vám ďakujem za Vaše modlitby a obety, ktoré prednášate Bohu za nás - saleziánov na Luníku i za našich adresátov. Ďakujem i za Váš príspevok 405 EUR, ktorým ste podporili realizáciu oltára v kaplnke na sídlisku Luník IX.

Peter Žatkuľák