So saleziánskou misijnou nedeľou je spojená aj zbierka, ktorá má v tomto roku podporiť dostavbu nášho diela na Luníku IX v Košiciach.

Zbierku chceme použiť na interiérové vybavenie kaplnky, preto sme sa rozhodli robiť misijnú animáciu v saleziánskom prostredí a vo farnostiach, ktoré sú ochotné nás prijať. Na dokončenie kaplnky potrebujeme ešte 30 000 EUR. Preto sme sa vybrali „po žobraní“. Začali sme v Bardejove, pokračovali v Košiciach na Kalvárii a Troch hôrkach. Ako to dopadlo si môžete pozrieť v našich ďakovných listoch. Do konca školského roka by sme radi stihli ešte Michalovce a našu domovskú farnosť Myslavu. Do zbierky sa taktiež zaangažovali aj naši miestni Rómovia, ktorí si urobia zbierku medzi sebou.

Milí spolubratia,

chceme Vám poďakovať za vaše prijatie, pohostinnosť a ústretovosť.  Taktiež vyjadrujeme čo najsrdečnejšiu vďačnosť za štedrosť vašich veriacich.

V Bardejove sme vyzbierali 1200 EUR.

Poštárka v sobotu : 320 EUR

Sv. Anna v nedeľu : 510 EUR

Poštárka v nedeľu : 150 EUR

Vinbarg v nedeľu : 220 EUR

Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Finančné prostriedky použijeme na zakúpenie bohostánku.

Vaši vďační spolubratia z Luníka: Peter Bešenyei SDB, Marián Ondriáš SDB, Peter Žatkuľák SDB

Košice, 3. 5. 2010

Milí bratia,

Ďakujeme Vám za vaše prijatie a ústretovosť. Taktiež vyjadrujeme čo najsrdečnejšiu vďačnosť za štedrosť vašich veriacich.

V Košiciach sme vyzbierali 1195 EUR.

Na Kalvárii: 930 EUR

Na Troch hôrkach: 265 EUR.

Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Finančné prostriedky použijeme na interiér kaplnky.

Vaši vďační spolubratia z Luníka: Peter Bešenyei SDB, Marián Ondriáš SDB, Peter Žatkuľák SDB

Košice, 10. 5. 2010