Odchádza a neodchádza. Týmito slovami direktor komunity don Peter Bešenyei uviedol ďakovnú nedeľnú sv. omšu za dobrovoľníčku Katku Rečlovú.

Katka pôsobila v misijnom tíme na Luníku IX od počiatku saleziánskej misie /od r. 2008/ a bola jej dôležitou súčasťou. Pri zrode a rozvoji misie vložila do nej naplno všetky dary a schopnosti, ktoré jej Boh štedro daroval. S jej menom sa spája škola hudby na Luniku. Za šesť a pol roka Katka zachytila mnohé talentované rómske deti a vychovala z nich hudobníkov. Vedie dva spevácke zbory, detský a mládežnícky a najviac sa zaslúžila o vydanie dvoch CD rómskych náboženských piesni spievaných v našom kostole.Katka však bola dušou všade, nielen v hudbe: na stretkách, na táboroch, v škole, pri doučovaní detí, na oratku, na každej akcii, na ulici, v rodinách, ktoré navštevovala, v dome aj v stredisku. Nešetrila sa. Nečudo, že ju spájajú hlboké vzťahy s mnohými Rómami, deťmi, mladými a celými rodinami. Viacerým Rómom je krstnou alebo birmovnou mamou.Katka odchádza z tímu, zanedlho sa bude vydávať. Ostáva však v Košiciach a Luníku sa bude venovať ako externý spolupracovník spolu so svojim manželom, nakoľko im to sily a okolnosti dovolia. Za nasadenie a čas, ktorý ako dobrovolníčka venovala Rómom na Luníku IX ju pravom môžeme nazvať dobrovoľníckou legendou saleziánskej misie.

Vďaka Ti, Katka, za všetko. Nech Ťa Pán Boh naďalej vedie a požehnáva.
Sestra Anna, FMA

 • 2015_01_04_Katka1
 • 2015_01_04_Katka10
 • 2015_01_04_Katka12
 • 2015_01_04_Katka13
 • 2015_01_04_Katka14
 • 2015_01_04_Katka2
 • 2015_01_04_Katka3
 • 2015_01_04_Katka4
 • 2015_01_04_Katka5
 • 2015_01_04_Katka6
 • 2015_01_04_Katka7
 • 2015_01_04_Katka8
 • 2015_01_04_Katka9
 • _DSC8514