Na tento piatok sme sa pripravovali veľmi dlho.Na stretkách sme si rozprávali o don Boscovi zo všetkých strán. V kostole sme sa spolu modlili deviatnik za dar viery pre našich zverencov. Vyrábali sme obetné dary. Nacvičovali scénku, hudobné čísla a to všetko preto, aby sme sme poriadne oslávili nášho don Bosca.

Keď deti prišli do kostola, boli výnimočne pokojné lebo ich zaujalo viac vecí, ktoré si vyžiadali ich pozornosť. Najprv výzdoba pred oltárom a potom krátke vstupy našich detí. Dávid si nacvičil s don Štefanom hudobné číslo na harmonike, Alex zasa na gitare. Sú to naše riadne talenty. Nechýbala ani úvodná mini-scénka, v ktorej vystupoval aj don Bosco. Po slávnostnej omši sme vytvorili kus rodinného tepla pri koláčiku a hrách. Aj deti na Luníku vedia, že don Bosco mal vždy rád chudobné deti a dal im celé srdce.

 • 2015_01_30_donBosco1
 • 2015_01_30_donBosco10
 • 2015_01_30_donBosco11
 • 2015_01_30_donBosco12
 • 2015_01_30_donBosco13
 • 2015_01_30_donBosco14
 • 2015_01_30_donBosco15
 • 2015_01_30_donBosco16
 • 2015_01_30_donBosco17
 • 2015_01_30_donBosco18
 • 2015_01_30_donBosco19
 • 2015_01_30_donBosco2
 • 2015_01_30_donBosco20
 • 2015_01_30_donBosco21
 • 2015_01_30_donBosco22
 • 2015_01_30_donBosco23
 • 2015_01_30_donBosco24
 • 2015_01_30_donBosco25
 • 2015_01_30_donBosco26
 • 2015_01_30_donBosco27
 • 2015_01_30_donBosco28
 • 2015_01_30_donBosco29
 • 2015_01_30_donBosco3
 • 2015_01_30_donBosco30
 • 2015_01_30_donBosco31
 • 2015_01_30_donBosco32
 • 2015_01_30_donBosco33
 • 2015_01_30_donBosco34
 • 2015_01_30_donBosco35
 • 2015_01_30_donBosco36
 • 2015_01_30_donBosco37
 • 2015_01_30_donBosco38
 • 2015_01_30_donBosco39
 • 2015_01_30_donBosco4
 • 2015_01_30_donBosco40
 • 2015_01_30_donBosco41
 • 2015_01_30_donBosco42
 • 2015_01_30_donBosco43
 • 2015_01_30_donBosco44
 • 2015_01_30_donBosco45
 • 2015_01_30_donBosco46
 • 2015_01_30_donBosco47
 • 2015_01_30_donBosco48
 • 2015_01_30_donBosco49
 • 2015_01_30_donBosco5
 • 2015_01_30_donBosco50
 • 2015_01_30_donBosco51
 • 2015_01_30_donBosco52
 • 2015_01_30_donBosco6
 • 2015_01_30_donBosco7
 • 2015_01_30_donBosco8
 • 2015_01_30_donBosco9