Celý rok sa tešíme na spoločný tábor. Tento rok sme si ho vychutnali s Pipi dlhou pančuchou. Dievčatá jej pomáhali vykúpiť ocka, ktorého zajali kanibali. A tak sme s Pipi prežívali bolesti aj radosti. Počas týchto štyroch dní sme prežili veľa zábavy a hier a utužili sa aj naše priateľstvá.

Ďakujeme našim výborným kuchárôčkam a animátorôčkam za všetko, čo pre nás urobili. A zvlášť o. Jozefovi za jeho duchovnú službu a láskavú prítomnosť.