Katolícky medzinárodný komitét pre Rómov (COMITÉ CATHOLIQUE INTERNATIONAL POUR LES TSIGANES - CCIT)  organizuje každoročne v rôznych častiach sveta kongres pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o rómsku problematiku. Tridsiate deviate stretnutie CCIT sa uskutočnilo v talianskom prímorskom letovisku 4.-6. apríla 2014. Zúčastnilo sa ho 150 účastníkov z dvadsiatich krajín. Slovensko na tomto stretnutí zastupovala 11-členná delegácia na čele s vikárom pre maďarsky hovoriacich veriacich, Rómov a misijné diela Košickej arcidiecézy Mons. Zoltánom Pásztorom. Tohtoročnou témou bolo: „Odstrániť múry izolácie a vylúčenia: evanjeliová výzva sociálnej dynamiky.“

o. Peter