"Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k Vám!"

Každoročne sa na Luníku v pôste koná spoločná obnova pre všetkých, ktorí môžu pristupovať k sviatostiam alebo majú viac ako 15 rokov. Tentokrát nám prišli vydať svedectvo o Božej moci štyria mladí z košického spoločenstva Maják. Svedectvo obrátenia, hudba, ohlasovanie evanjelia, možnosť pristúpiť k svätej spovedi, modlitba príhovoru, to všetko zakončené spoločným slávením Eucharistie nech nám pomôžu prežiť nasledujúce dni bližšie k Bohu. 

 • 2014_04_16_obnova01
 • 2014_04_16_obnova02
 • 2014_04_16_obnova03
 • 2014_04_16_obnova04
 • 2014_04_16_obnova05
 • 2014_04_16_obnova06
 • 2014_04_16_obnova07
 • 2014_04_16_obnova08
 • 2014_04_16_obnova09
 • 2014_04_16_obnova10
 • 2014_04_16_obnova11
 • 2014_04_16_obnova12