Veľký piatok - deň, kedy si pripomíname Ježišovu bolesť spojenú s cestou na Golgotu. Zradený, opustený, zbičovaný, pokorený výsmechom a zabudnutý - napriek všetkým zázrakom, ktoré konal, Ježiš nesie kríž a zomiera. Za nás. Chceli sme s ním znovu ísť touto cestou, aby sme pochopili aspoň o trochu viac Jeho nepochopiteľnú lásku..

"Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov."

  • 2014_04_18_velky_piatok01
  • 2014_04_18_velky_piatok02
  • 2014_04_18_velky_piatok03
  • 2014_04_18_velky_piatok04
  • 2014_04_18_velky_piatok05
  • 2014_04_18_velky_piatok06
  • 2014_04_18_velky_piatok07
  • 2014_04_18_velky_piatok08