Chlapčenský tábor na Borde sa razom premenil na talianske Valdocco.

Valdocco bolo prvé stabilné oratórium dona Bosca, zakladateľa rehole Saleziánov. Vrátiť sa 150 rokov v čase späť a zažiť atmosféru, ktorí zažívali prví chovanci dona Bosca, mohli aj naši šestnásti chlapci, sprevádzaní saleziánmi, animátormi a tromi kuchárkami.

Don Bosco nám hneď v prvý deň predstavil svojich troch najlepších chlapcov: Miška Magoneho, Františka Besucca a Dominika Sávia. Títo traja kamaráti sa postavili na čelo troch skupín. Chlapci v nich absolvovali bežný život na Valdoccu: po ranných modlitbách a raňajkách absolvovali dve vyučovacie hodiny, po ktorých sa zaradili do pracovných dielní. Najväčší úspech zožala príprava a výzdoba kaplnky Panny Márie, kde sme podvečer mávali sv. omšu. Po obede na chlapcov čakali turnaje, malá olympiáda otca Jozefa, úlohy v skupinách alebo výlet za don Boscom. Večer sme hrávali nočné hry a pre tých, čo mali ťažkosť hneď zaspať bola pripravená prechádzka nočnou prírodou. Nechýbal pochod so zažatými fakľami, ktoré chlapcov starostlivo pripravoval otec Marián.

Chlapci sa znova niečo priučili, nadýchali čerstvého vzduchu, ale hlavne upevnili svoje kamarátstva navzájom a s Pánom Ježišom. Dôležitosť kamarátstva im budú pripomínať tričká, kde im don Bosco zanechal odkaz: "S každým sa rozprávaj tak, aby si sa stal jeho priateľom."

 • 2017_07_chlapcensky_tabor01
 • 2017_07_chlapcensky_tabor02
 • 2017_07_chlapcensky_tabor03
 • 2017_07_chlapcensky_tabor04
 • 2017_07_chlapcensky_tabor05
 • 2017_07_chlapcensky_tabor06
 • 2017_07_chlapcensky_tabor07
 • 2017_07_chlapcensky_tabor08
 • 2017_07_chlapcensky_tabor09
 • 2017_07_chlapcensky_tabor10
 • 2017_07_chlapcensky_tabor11
 • 2017_07_chlapcensky_tabor12
 • 2017_07_chlapcensky_tabor13
 • 2017_07_chlapcensky_tabor14
 • 2017_07_chlapcensky_tabor15
 • 2017_07_chlapcensky_tabor16
 • 2017_07_chlapcensky_tabor17
 • 2017_07_chlapcensky_tabor18
 • 2017_07_chlapcensky_tabor19
 • 2017_07_chlapcensky_tabor20
 • 2017_07_chlapcensky_tabor21
 • 2017_07_chlapcensky_tabor22
 • 2017_07_chlapcensky_tabor23
 • 2017_07_chlapcensky_tabor24
 • 2017_07_chlapcensky_tabor25
 • 2017_07_chlapcensky_tabor26
 • 2017_07_chlapcensky_tabor27
 • 2017_07_chlapcensky_tabor28
 • 2017_07_chlapcensky_tabor29
 • 2017_07_chlapcensky_tabor30
 • 2017_07_chlapcensky_tabor31
 • 2017_07_chlapcensky_tabor32
 • 2017_07_chlapcensky_tabor33
 • 2017_07_chlapcensky_tabor34
 • 2017_07_chlapcensky_tabor35
 • 2017_07_chlapcensky_tabor36
 • 2017_07_chlapcensky_tabor37
 • 2017_07_chlapcensky_tabor38
 • 2017_07_chlapcensky_tabor39
 • 2017_07_chlapcensky_tabor40
 • 2017_07_chlapcensky_tabor41
 • 2017_07_chlapcensky_tabor42
 • 2017_07_chlapcensky_tabor43
 • 2017_07_chlapcensky_tabor44
 • 2017_07_chlapcensky_tabor45
 • 2017_07_chlapcensky_tabor46
 • 2017_07_chlapcensky_tabor47
 • 2017_07_chlapcensky_tabor48
 • 2017_07_chlapcensky_tabor49
 • 2017_07_chlapcensky_tabor50
 • 2017_07_chlapcensky_tabor51
 • 2017_07_chlapcensky_tabor52
 • 2017_07_chlapcensky_tabor53
 • 2017_07_chlapcensky_tabor54
 • 2017_07_chlapcensky_tabor55
 • 2017_07_chlapcensky_tabor56
 • 2017_07_chlapcensky_tabor57
 • 2017_07_chlapcensky_tabor58
 • 2017_07_chlapcensky_tabor59
 • 2017_07_chlapcensky_tabor60