Letný prímestský tábor v našom stredisku je už niekoľkoročnou tradíciou. Nevynechali sme ho ani tento rok. Témou tohtoročného tábora je oslava dvojstého výročia narodenia dona Bosca, zakladateľa Saleziánov dona Bosca. Organizáciu tábora prevzali tentokrát dobrovoľníci z misijnej organizácie Vides.