Koncom mesiaca júl sme ďakovali za dvojročnú prítomnosť a prácu sr. Slávky na našom sídlisku. Sestra Slávka dostala nové misijné určenie, a preto jej kroky od nového školského roka povedú do Azerbajdžanu.

Keďže mala v sebe túto túžbu už dlhšiu dobu, tešíme sa, že jej Pán dáva toto poslanie. Ale odchádzalo sa jej od nás ťažko, pretože kto raz príde na Luník, chytí ho to za srdce. Inak to nie je ani v prípade sr. Slávky. Pracovala na miestnom úrade ako terénna sociálna pracovníčka dva roky a vrástla do mnohých sŕdc. Veríme, že Pán ju bude naďalej požehnávať a viesť svojou cestou. Tento deň sme privítali aj sestru Máriu Svoreňovú, ktorá sa hneď prvé dni rýchlo začlenila a rozbehla sa v jej novom apoštolskom poslaní tu. Takto si Pán vytvoril aj z nás vynovený tím, s ktorým má tento rok svoj špeciálny plán. Necháme sa prekvapiť, aké dobrodružstvo to prinesie.

  • 2015_07_26_rozlucka_01
  • 2015_07_26_rozlucka_02
  • 2015_07_26_rozlucka_03
  • 2015_07_26_rozlucka_04
  • 2015_07_26_rozlucka_05
  • 2015_07_26_rozlucka_06
  • 2015_07_26_rozlucka_07
  • 2015_07_26_rozlucka_08
  • 2015_07_26_rozlucka_09