Pre rast a dozrievanie každého človeka je potrebný čas na učenie i čas na oddych a spoločnú zábavu. My, animátori chlapčenských stretiek, sme pre chlapcov do 15 rokov, s ktorými sa stretávame vždy v utorok poobede, pripravili výlet do prírody – do lesa za sídliskom KVP.

 Všetko to začalo v piatok 28. 10. 2011 ráno o 9:00. Spolu s chlapcami sme sa stretli pred vstupnou bránou nášho kostola a vykročili sme po ceste na autobusovú zastávku. Autobus nás dopravil na okraj sídliska KVP a odtiaľ sme už išli asi 1 hodinu peši. Počasie bolo krásne, celý deň nám svietilo slniečko.

Keď sme dorazili do cieľa, išli sme nazbierať drevo, aby sme si mohli pripraviť oheň na opekačku a vystrúhali sme si palice. Všetci boli veľmi usilovní a po chvíli nám už horel ohník. Saleziánski kandidáti nám narezali špekačky a klobásky a opekačka sa začala. Otec Marián jedlo požehnal a všetci sme si dobre pochutnali.

No opekačkou sa výlet neskončil. Veľká zábava ešte len začala. Pre chlapcov sme si pripravili viaceré hry, z ktorých si oni vybrali „Hru na upíra“. Jeden chlapec bol určený za upíra a ostatní sme sa mu v lese schovali. Ak niekoho našiel, musel ho chytiť. Ten chytený sa stal  tiež upírom a už hľadali a chytali dvaja. Hra pokračovala dovtedy, dokiaľ sa nenašiel a nechytil posledný. Zapojili sme sa všetci – malí i väčší a zahrali sme si niekoľko kôl.

To bolo kriku a radosti. Každý sa snažil nájsť si čo najlepšiu skrýšu, aby ho upír nenašiel. Niektorí sa zahrabávali pod lístie, iní zasa vyliezli na stromy, ďalší sa schovali do kríkov či vysokej trávy. Niektoré kolá hry trvali až 45 minút. Bolo úžasné pozorovať, akí boli všetci kreatívni.

Po hre sme sa ešte spoločne pomodlili desiatok ruženca, urobili poriadok, pozberali odpadky a vybrali sme sa na cestu späť domov.

Na záver sme skonštatovali, že výlet bol veľmi krásny. Všetci – animátori i chlapci – sme sa nielen dobre najedli a zabavili, ale sme sa i navzájom lepšie spoznali a utužili spoločenstvo, vďaka ktorému môžeme správne rásť a dozrievať ako ľudia a ako kresťania.

Stanislav Orečný SVD

  • 2011_10_chlapcensky_jesenny_vylet_01
  • 2011_10_chlapcensky_jesenny_vylet_02
  • 2011_10_chlapcensky_jesenny_vylet_03
  • 2011_10_chlapcensky_jesenny_vylet_04
  • 2011_10_chlapcensky_jesenny_vylet_05
  • 2011_10_chlapcensky_jesenny_vylet_06
  • 2011_10_chlapcensky_jesenny_vylet_07
  • 2011_10_chlapcensky_jesenny_vylet_08
  • 2011_10_chlapcensky_jesenny_vylet_09