Stretko Ohnivých dievčat sa rozhodlo ísť na výlet. Sme si povedali, veď je krásne počasie tak to využime a poďme do ZOO. Ja a sestra Lív sme sa tešili na celé stretko (cca 15 dievčat), no nakoniec nás bolo sedem. V Biblii to znamená plnosť, čo sa aj splnilo, lebo hluku sme narobili za pätnástich.

 

Hneď ráno ako sme sa stretli, bola úžasná atmosféra plná smiechu, radosti a prvých fotografií, ktoré k výletu patria. Dievčatá sa tešili hlavne na zebry, no skryli sa pred nami. Prezerali sme si krásne zvieratká a ak sme videli prázdnu klietku, v ktorej mali nejaké byť, vydávali sme rôzne zvuky aby sme ich vylákali. Napríklad pred klietkou s levicami sme tak vystrájali a spievali až nakoniec levice vyšli zo svojho úkrytu. Dívali sa na nás a tak dievčatá začali tancovať ako keby boli  v Afrike pri ohni. Bolo to zábavné  a tak sme pokračovali...kým sme neprešli celú ZOO.

Neskôr sme našli ohnisko,  v ktorom sme si opiekli chutné klobásky. Najedli sme sa a šli sme ďalej... Nastal čas aby sme šli domov za našimi blízkymi a našim Otcom „ na Svätú omšu“. Na autobus sme bežali... no tesne pred nosom nám ušiel. Šli sme na ďalší a na svätú omšu sme predsa prišli. Takto sme zakončili krásny radostný deň.

Nikola Gulašová

  • 2011_10_zoo_01
  • 2011_10_zoo_02
  • 2011_10_zoo_03
  • 2011_10_zoo_04
  • 2011_10_zoo_05
  • 2011_10_zoo_06
  • 2011_10_zoo_07