Kostol na Luníku IX dnes oslavoval svoje prvé narodeniny. Uplynul jeden rok odvtedy, čo ho pri slávnostnej svätej omši konsekroval otec arcibiskup Bernard Bober. Táto stavba je zatiaľ najkrajšou na sídlisku a upúta na prvý pohľad všetkých, čo idú okolo. Avšak jej skutočné čaro sa ukrýva vovnútri.

Spočíva v  tajomstve osobného vzťahu medzi Ježišom, ukrytým vo svätostánku, a tými, čo k nemu prichádzajú. Začína prenikať k niekoľkým dospelým, k hŕstke mladých Rómov i k malým neposedným deťom. Možno si to niekedy ešte ani sami dosť dobre neuvedomujú. Ale On o nich vie a to stačí.

My, ktorí sme na Luníku už niekoľko rokov, sme mali tú možnosť vidieť, ako nám stavba rastie pred očami. Mali sme možnosť zažiť, ako to fungovalo  v provizórnych podmienkach v priestoroch školy v kaplnke prerobenej z triedy, a môžeme to porovnať s tým, ako to funguje teraz. A skutočne je vidieť veľký rozdiel. Priam rukolapne sa tu dá postrehnúť význam odlíšenia sakrálnych priestorov od priestorov bežného užívania. Už len samo prostredie chrámu privádza k lepšiemu prežívaniu posvätna a atmosféra kostola pomáha lepšie si uvedomovať Božiu prítomnosť.

Pri príležitosti tohto výročia sa s vďakou obraciame na všetkých dobrodincov, ktorí modlitbami, obetami alebo finančne prispeli k tomu, že toto dielo je na svete. Za všetkých vás je každú sobotu slúžená na Luníku IX sv. omša.

Ukončovacie práce na stavbe centra ešte stále pokračujú. Dlhy ešte zatiaľ tiež máme. Zároveň však nestrácame dôveru v Božiu prozreteľnosť, ktorá nám už počas našej misie na Luníku IX priniesla nejedno milé prekvapenie. Dosvedčí vám to náš direktor otec Peter, ktorý má v týchto rokoch opäť raz možnosť zažívať na vlastnej koži ťažkosti i radosti, ktoré so sebou zodpovednosť za stavebné práce prináša.

Aj na Luníku IX už teda máme priestor na prehlbovanie a posilňovanie svojej viery, aby tak mohla postupne rásť na aj na tomto sídlisku duchovná stavba Božieho kráľovstva. Tá sa síce nedá merať, spočítať ani uchopiť, ale dá sa vidieť  srdcom.

Vďaka Ti, Pane, že bývaš s nami na Luníku IX.

  • 2011_10_vyrocie_kostola_01
  • 2011_10_vyrocie_kostola_02
  • 2011_10_vyrocie_kostola_03
  • 2011_10_vyrocie_kostola_04
  • 2011_10_vyrocie_kostola_05
  • 2011_10_vyrocie_kostola_06
  • 2011_10_vyrocie_kostola_07