Nielen, priestory, aj dušu - a predovšetkým tú - treba pripraviť na najväčšie sviatky.

Stalo sa tak v stredu 28. marca, keď sme sa zišli na duchovnej obnove. Žiaľ pozvanie obnoviť sa pred sviatkami prijali len máloktorí. Tentokrát nám prišli povedať svedectvo o viere dvaja saleziánski kandidáti z Kalvárie, Michal a Jakub, ktorí s ostatnými kandidátmi každý týždeň prichádzajú do nášho strediska a pomáhajú pri vedení chlapčenských stretiek. Po ich svedectve nasledovali spovede a sv. omša. Veríme, že trpiaci a Zmŕtvychvstalý Kristus sa dotkne svojou oživujúcou a pretvárajúcou milosťou aj Luníka.

 • 28.03.201801
 • 28.03.201802
 • 28.03.201803
 • 28.03.201804
 • 28.03.201805
 • 28.03.201806
 • 28.03.201807
 • 28.03.201808
 • 28.03.201809
 • 28.03.201810
 • 28.03.201811
 • 28.03.201812
 • 28.03.201813