Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom. Svoj čas má niečo začať, svoj čas má niečo skončiť.

Tak to už v živote chodí. Po osemnástich mesiacoch sa so sídliskom Luník IX musí rozlúčiť asistent Peťo, ktorý bude pokračovať vo svojej formácii v Taliansku. Celý misijný tím mu vyprosuje Božie požehnanie a ďakuje mu za jeho veľkodušnosť pri práci s mladými, predovšetkým s chlapcami - bojovníkmi, ktorí si získali jeho srdce. Ako hovorí z vlastnej skúsenosti otec Peter: "Boh sa vo veľkodušnosti zahanbiť nenechá!" Veríme, že sa o tom Peťo ešte mnohokrát v živote presvedčí. Pajikerav!!

 Špeciálna spomienka a vďaka od pani Moniky:

Peťo k nám prišiel v jeden letný deň, počas prímestského tábora. Sledoval decká, ako šantia, spoznával okolie, ľudí, proste ten náš Luník IX. Moja odozva na jeho osobu, bola asi takáto: „Zase niekto nový, na koho si budem musieť zvykať!“ Dnes mi to otec Peter pripomenul pri rozlúčke s Peťom a ja som sa zahanbila, že som vôbec niečo také mohla povedať. Počas toho roku a pol, čo bol medzi nami, sme sa stihli spoznať, mohla som s ním spolupracovať v knižnici, ktorá sa minulý rok otvárala. Peťo teraz odchádza na štúdiá do Talianska a myslím, že tu bude veľmi chýbať, nielen ako asistent, fotograf, ale aj ako človek, ktorý tu za sebou veľa necháva. Teraz, keď odchádza, musím povedať, že opäť odchádza niekto, na koho som si zvykla. Prajem mu, aby bol v Taliansku úspešný, zdokonaľoval sa v jazyku a, ak Boh dá, aby sa stal raz dobrým kňazom. Veľká vďaka, Peťo, za všetko, čo si tu urobil pre ľudí, najmä pre decká!