Konečne opäť stretká. Byť dobrý je ľahšie s priateľmi 

Táto aktivita je podporená aj Karpatskou nadáciou z grantového programu Zraniteľné skupiny.

  • 04_06_2020
  • 04_06_2020_2