Po primeranej katechetickej príprave a formácii nastal pre troch chlapcov a tri dievčatá veľký deň. Práve počas obradov Veľkonočnej vigílie – kedy slávime Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista – boli pokrstení. Stali sa tak Božími deťmi, kresťanmi – katolíkmi a členmi Katolíckej Cirkvi.

Túto ich radosť s nimi prežívalo celé spoločenstvo veriacich, zúčastnených na obradoch, ktoré svoju radosť prejavilo veľkým potleskom. Novopokrstencom – Sidke, Jessike, Andronike, Tomášovi, Ondrejovi a Erikovi – vyprosujeme veľa Božích milostí a požehnania, trpezlivosti a vytrvalosti, otvorené srdce a myseľ pre Božie pôsobenie, aby prehlbovali svoju vieru v Boha a žili tak, ako to On od nich chce.

Stano Orečný SVD

 • 2012_04_krsty_01
 • 2012_04_krsty_02
 • 2012_04_krsty_03
 • 2012_04_krsty_04
 • 2012_04_krsty_05
 • 2012_04_krsty_06
 • 2012_04_krsty_07
 • 2012_04_krsty_08
 • 2012_04_krsty_09
 • 2012_04_krsty_10
 • 2012_04_krsty_11
 • 2012_04_krsty_12
 • 2012_04_krsty_13
 • 2012_04_krsty_14
 • 2012_04_krsty_15
 • 2012_04_krsty_16