Najväčší sviatok v roku je u nás umocnený skutočnosťou, že slávime odpustovú slávnosť. Kostol máme zasvätený Zmŕtvychvstalému Kristovi. Ráno o 8.00 hod. sme na dvore strediska posviacali jedlá. Naši Rómovia, aj tí, ktorí pravidelne bohoslužby nenavštevujú, prišli slávnostne vyobliekaní a s rozvoniavajúcimi dobrotami. O 10.00 hod. bola slávnostná sv. omša.

Starostlivo pripravená liturgia, krásne spevy a výzdoba,  vôňa čistoty, to všetko prispelo k dôstojnému a sústredenému prežitiu sv. omše. Záverečný potlesk vyjadroval radosť milosťou naplnených sŕdc. Vzájomné spoločenstvo sme prežívali nielen v usmiatych spontánnych rozhovoroch pred kostolom, ale aj v rómskych domácnostiach pri sviatočných stoloch. Neraz si pomyslím: koľko milého, koľko priateľstva a blízkosti človek zažíva v tomto ťažkom a vykričanom prostredí. Verím, že tajomstvo Kristovej smrti a zmŕtvychvstania bude prenikať a posilňovať náš každodenný život.

s. Anna a animátorka Nikola

 • 2012_04_velkonocna_nedela_01
 • 2012_04_velkonocna_nedela_02
 • 2012_04_velkonocna_nedela_03
 • 2012_04_velkonocna_nedela_04
 • 2012_04_velkonocna_nedela_05
 • 2012_04_velkonocna_nedela_06
 • 2012_04_velkonocna_nedela_07
 • 2012_04_velkonocna_nedela_08
 • 2012_04_velkonocna_nedela_09
 • 2012_04_velkonocna_nedela_10
 • 2012_04_velkonocna_nedela_11
 • 2012_04_velkonocna_nedela_12