V stredu cez veľký týždeň o 16.30 hod. sme mali v našom kostole duchovnú obnovu. Pozvali sme hosťa. Bol ním Peter Lipták z Košíc, bývalý narkoman a drogový díler.

 Prišiel sa s nami podeliť o svedectvo, ako Boh zasiahol do jeho života. Pútavé rozprávanie bolo obohatené evanjelizáciou, krátkymi videami a piesňami v podaní jeho priateľov, ktorí prišli spolu s ním. Vytvorilo sa medzi nami pekné spoločenstvo. Po vstupe hosťa nasledovala sviatosť zmierenia a Eucharistia. Vďaka Ti, Bože, za pekné stretnutie a vzájomné povzbudenie.

sr. Anna

  • 2012_04_velkonocna_do_01
  • 2012_04_velkonocna_do_02
  • 2012_04_velkonocna_do_03
  • 2012_04_velkonocna_do_04