Všetko sa odohralo asi pred 1983 rokmi. Kto si pamätá, ako to presne bolo!? Len On, Ježiš Kristus, a tí, čo boli veľmi blízko pri Ňom. Na prvú pôstnu nedeľu 5. marca sme sa snažili v modlitbe putovať na Kalváriu ako On, ale bez tej hroznej bolesti.

My veriaci z Luníka IX., deti aj dospelí, herci, speváci a hudobníci a ostatní, sme svedčili o viere v Krista pred ľuďmi, a to svojou prítomnosťou a ochotou zodpovedne si pripraviť krížovú cestu pre deti. Pod vedením p. Petra Sabola SJ, spolu s dobrovoľníkmi Matejom, ktorý mal na starosti hudbu a Janom, ktorý viedol prednášateľky jednotlivých zastavení, sme to všetko zvládli a urobilo to veľmi dobrý dojem. Bratia saleziáni z košickej Kalvárie nás srdečne prijali a pohostili, ako vždy. Niektorí z našich i cudzích sa pýtali, kedy pôjdeme zase. Myslím, že až o rok, či?

 • krizovacesta_05_03_201701
 • krizovacesta_05_03_201702
 • krizovacesta_05_03_201703
 • krizovacesta_05_03_201704
 • krizovacesta_05_03_201705
 • krizovacesta_05_03_201706
 • krizovacesta_05_03_201707
 • krizovacesta_05_03_201708
 • krizovacesta_05_03_201709
 • krizovacesta_05_03_201710
 • krizovacesta_05_03_201711
 • krizovacesta_05_03_201712
 • krizovacesta_05_03_201713
 • krizovacesta_05_03_201714
 • krizovacesta_05_03_201715
 • krizovacesta_05_03_201716
 • krizovacesta_05_03_201717
 • krizovacesta_05_03_201718
 • krizovacesta_05_03_201719
 • krizovacesta_05_03_201720
 • krizovacesta_05_03_201721
 • krizovacesta_05_03_201722
 • krizovacesta_05_03_201723
 • krizovacesta_05_03_201724
 • krizovacesta_05_03_201725
 • krizovacesta_05_03_201726
 • krizovacesta_05_03_201727
 • krizovacesta_05_03_201728
 • krizovacesta_05_03_201729
 • krizovacesta_05_03_201730