V júli 2008 striedala druhá generácia misionárov na Luníku IX tu prvú, ktorá tam bola od roku 2003. Za päť rokov sa okolo jednej stabilizovanej osoby (vdp. Jozefa Červeňa) vystriedala asi desiatka ľudí. Niektorí vydržali niekoľko rokov, iní niekoľko mesiacov.

1.7. 2008 začal na Luníku IX pracovať saleziánsky misijný tím, zložený z dvoch saleziánskych kňazov, dvoch rehoľných sestier a dvoch dobrovoľníčok. Po dvoch rokoch bola jedna rehoľná sestra vymenená inou (s. Hela s. Líviou), misijnú dobrovoľníčku Zuzku nahradila Markéta z Česka. Tím sa postupne rozšíril o dvoch misijných dobrovoľníkov a jedného saleziánskeho kňaza.

Dnes odchádza ďalší člen nášho začínajúceho misijného  tímu, kňaz Peter Žatkuľak, ktorý na Luníku prežil tri roky od svojej kňazskej vysviacky. Jeho povolanie prešlo naozaj skúškou ohňa. Pre novokňaza to bolo mimoriadne náročné a drsné prostredie, ktoré ho zocelilo a verím, že teraz obstojí na akomkoľvek inom mieste.

Peťo, chcem ti aj touto cestou poďakovať za tvoju obetavosť, pozornú službu a bratskosť. Prajem ti ducha odvahy bojovať s ťažkosťami aj v tvojom novom pôsobisku v Žiline.

ĎAKUJEM