Don Mário Riboldi je kňaz z Talianska, ktorý žije a pracuje medzi Rómami už viac ako 50 rokov. Túto vzácnu návštevu sme privítali spoločnou večerou. Po večeri nasledovala diskusia, kedy nám don Mário porozprával svoju životnú skúsenosť v práci s Rómami. Jeho slová boli pre nás veľkou potechou, posilou a inšpiráciou. Don Mário cestuje po celom Taliansku, navštevuje Rómov a prináša im Sv. Písmo. Medzi jeho hlavné aktivity patrí taktiež starostlivosť o proces blahorečenia rómskych mučeníkov. Vďaka nemu je Zefirin Jiménez Malla blahoslavený. Na druhý deň don Mário so spoločníkmi navštívil kláštor bosých karmelitánok. Predstavenej kláštora porozprával o rómskej misii a ju a jej sestry poprosil o modlitbu za Rómsky národ a misiu medzi Rómami. Návštevu zakončili sv. omšou, kde sa don Mário ľuďom prihovoril v rómskom jazyku. Pozval Rómov viac žiť s Bohom.

  • 2011_07_navsteva_dona_maria_01
  • 2011_07_navsteva_dona_maria_02
  • 2011_07_navsteva_dona_maria_03
  • 2011_07_navsteva_dona_maria_04
  • 2011_07_navsteva_dona_maria_05