Bol upršaný deň, napriek tomu sa 23 chlapcov, z Luníka 9, vydalo do inej Zeme, zvanej Kúpele Borda. Vstúpili do neznámej krajiny Slanských vrchov, ktorá sa v našej fantázii zmenila na púšť. Na nej sa stretli s hlavnou postavou tábora, s Jozefom Egyptským, ktorý dôveroval Bohu a stal sa správcom Egypta.

Tato Marián nám oznámil, že sa po púšti potulujú zlodeji, preto si musela každá skupinka – Radiátori, Ohniví vlci a Totemisti strážiť svoju vlajku ako oko v hlave, počas každej hry. Vyvrcholením dňa bola večerná sv. omša za svetla horiacich fakieľ, ktoré jej dodávali dobovú nezabudnuteľnú atmosféru.

Za zvuku hlásnych trúb sme vykročili do ďalšieho dobrodružného dňa, ako otroci. Najskôr sme ryžovali zlato, aby sme získali náradie na stavbu domu. Poobede bola naša krajina ohrozená, a tak sme stavali katapulty na jej obranu. Kvalitu týchto strojov sme overovali vymršťovaním ťažkých kameňov. Vďaka týmto strojom sme ubránili krajinu. Čo sme patrične oslávili na bojovom voze (v prívesnom vozíku) za sprievodu gitary a bubna.

Na tretí deň za úsvitu sa jednotlivé skupinky popýšili vlastným staviteľským umením. Prehliadkou domov, ktoré postavili deň predtým. Po raňajkách sa rozniesla smutná správa, že Jozef po vernej službe u Putifara bol nespravodlivo uvrhnutý do väzenia. Aj vo väzení ukázal svoj neskalený charakter. My sme si ten svoj brúsili  plnením tajných úloh. Každá skupina mala postaviť jednu prekážku. Stavanie bolo sťažené obmedzeniami niektorých členov skupinky. Niekto bol slepý, iný hluchý, ďalší bezruký, jeden bol beznohý a veliteľ stavby bol nemý.

Kvôli piesočnej búrke (lialo ako z krhly), sme nemohli pokračovať s Jozefom v ceste, tak sme sa ukryli do jaskyne a pozreli sme si pohyblivé obrázky (film - V mene cti). Potom sme už celý večer ostali v jaskyni. Zabávali sme sa pri aktivitách, ako napr. kto sa vydrží najdlhšie smiať, kto sa vydrží nesmiať atď.

Posledný deň bol výnimočný. Ráno chlapci s Jozefom zažili povýšenie: z väzenia na kráľovský trón. Vozili sa v bojovom voze. Jozefovo povýšenie sme oslávili výdatným obedom. Každý absolvoval rituál odovzdávania koláča.

A potom sme sa už pripravovali na cestu späť.

Myslím si, že to bol dosť dobrý tábor a dúfam, že aj chlapci si to myslia a tešia sa na ďalšie dobrodružstvo.

Michal Grundza

 • 2011_07_chlapcensky_tabor_01
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_02
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_03
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_04
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_05
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_06
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_07
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_08
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_09
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_10
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_11
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_12
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_13
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_14
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_15
 • 2011_07_chlapcensky_tabor_16