„My sa snažíme na festivale mať aj kapely menšín. Dostali sme avízo od Domky - Združenia saleziánskej mládeže, od nich sme sa dozvedeli o tejto kapele. V tomto prípade nejde ani tak o hudbu, ako o niečo viac. Títo mladí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia a je pekné, že trávia svoj čas zmysluplne. Myslím si, že aj toto je potrebné prezentovať,“ vysvetlil Gešvantner.

Celý článok pozri tu