Na slávnosť všetkých svätých sme po sv.omši putovali na myslavský cintorín

a spoločnou modlitbou vyprosovali dar neba pre duše v očistci.

Chodievali sme celý týždeň po jednotlivých stretkách. 

Deťom sa vysvetľovala aká dôležitá je modlitba aj za ich zosnulých príbuzných, ktorí sú v očistci.

  • 06_11_2019_00001
  • 06_11_2019_00002
  • 06_11_2019_00003