V jednu novembrovú sobotu sa uskutočnila zaujímavá akcia. Na podnet Reného sa zorganizovala skupinka chlapcov, ktorí s don Petrom Žatkuľákom dôkladne upratali okolie našich priestorov a urobili potrebné opravy, napríklad zhotovili prah do vstupných dverí, nakoľko popod dvere prechádzal nielen chlad, ale aj malí siví nepozvaní návštevníci.