Dnešná svätá omša bola niečím výnimočná. Konala sa v našej vynovenej kaplnke v škole. O krásnu výzdobu sa postarali sestra Anna spolu so Zuzkou. Po stenách zavesili batikovanú látku a obrazy: svätého Dominika Savia, blahoslavenej Laury Vicuňovej a mamy Margity (mamy Jána Bosca). Pekne vyzdobili aj svätyňu. Teraz je kaplnka krajšia a útulnejšia. Dúfame, že táto výzdoba prispeje k lepšiemu prežívaniu svätej omše.