Na nedeľné popoludnie si mladí z Hnutia Fokoláre pripravili program ku Dňu detí. Rozdelili sme sa na viacero skupiniek, ktoré viedli chlapci a dievčatá z nášho mládežníckeho stretka, a postupne sme prechádzali rôzne stanovištia. Každé stanovište predstavovalo jednu krajinu. Po splnení všetkých úloh sme došli k záveru: všade dobre, doma najlepšie. Nie je dôležité kde žijem, ale s kým žijem :-).

Na sviatok Panny Márie Pomocnice sme sa zišli na slávení svätej omše a spoločne sme prosili Pannu Máriu o vyprosenie Božích milostí a ďakovali sme jej za pomoc a ochranu.

Od 18. do 21. mája prebiehal na GTA Sociálny projekt. Štvrtáci sa trápili na maturitách a druháci absolvovali počas štyroch dňoch prednášky z rôznych oblastí. Pozvaní sme boli aj my z Luníka IX. Program sme si pripravili v nedeľu v prírode. Za dve hodiny sme chceli predstaviť saleziánske misijné dobrovoľníctvo, Rómov, ich mentalitu, našu prácu na Luníku IX a tiež prácu v Jakutsku. Absolvovali sme sedem prednášok v rôznych skupinách. Niektorí boli aktívni, niektorí pasívne počúvali, ale veríme, že aspoň niektorých sme oslovili a spomenú si na nás v modlitbách.

Už tradične počas Veľkého pôstu organizuje SAVIO o. z. zbierku „Tehlička pre ...“. Toho roku bola zameraná na Sudán a zúčastnili sme sa jej aj my na Luníku IX. Každý mohol prispieť ľubovoľnou sumou, za ktorú obdŕžal tehličku, ktorú prilepil na plagát, na stenu  budovy, a tak sme mohli symbolicky postaviť školu v Južnom Sudáne.

Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať sumu 32, 92 €...

počet bankoviek: 0 kusov

počet mincí: 2 € - 1 ks; 1 € - 4 ks; 50 Cent - 12 ks; 20 Cent - 31 ks; 10 Cent - 60 ks; 5 Cent - 64 ks; 2 Cent - 195 ks; 1 Cent - 162 ks

Na tento veľký sviatok zvlášť pre saleziánky, nás srdečne pozvali sestra Anna a sestra Hela. Slávnosť sa konala na sídlisku KVP. Nie každému sa chcelo šľapať pešo do kopca na sídlisko a preto sme prišli v menšom počte. Svätá omša bola pekná, kázeň mal otec Peter Bešenyei, ktorý vyzdvihol osobnosť Dominiky Mazzarellovej. Po svätej omši bolo agapé, každému sa ušla zmrzlina.

My sme si šli prezrieť aj ďalšie priestory a v čajovni sme neodolali dobrému čaju a hre „Človeče nehnevaj sa!“.

Na Veľkonočný pondelok sme sa spoločne po svätej omši vybrali na výlet na Medvediu horu. Každý si priniesol niečo na opekanie. Zuzka ako správna skautka založila ohník a tí najhladnejší si začali pripravovať „obed“. Po dobrom jedle sme sa rozhýbali pri hrách, niektorí si zahrali karty, iní „Indiánsku šatku“, niektorí ostali pri gitare, no všetci sme mali dobrú náladu, tešili sme sa z krásneho počasia a zo spoločenstva, ktoré sme vytvorili.

Veľkonočná nedeľa začala posviackou veľkonočných jedál. Netrpezliví obyvatelia Luníka IX čakali už od siedmej pred kaplnkou, pretože po iné roky to bolo v tom čase, no toho roku sme začínali až o ôsmej hodine. Kto chodí na „luníkovské“ sväté omše už dlhší čas, bol milo prekvapený hojnou účasťou veriacich na tomto obrade. Ani pamätníci si nepamätajú tak plnú kaplnku dospelých a aj detí.

Po posviacke jedál sme mali spoločné „veľkonočné raňajky“ a tešili sme sa na slávnostnú svätú omšu.

Svätá omša v nedeľu Paschy bola trikrát výnimočnejšia ako iné nedeľné omše. Mnohí z nás sme sa obliekli do slávnostného (srdcia sme mali pripravené už od duchovnej obnovy), pretože sme si uvedomovali, že slávime najväčší sviatok v roku. Roland a Rišo boli v bielom, pretože sa rozhodli v tento deň prijať sviatosti. Roland bol pokrstený a prijal prvé sväté prijímanie, Rišo sa zúčastnil obradu prijatia do katolíckej cirkvi a tiež prijal po prvýkrát sviatosť eucharistie. Po slávnosti nechýbalo agapé (malé pohostenie s veľkou tortou, ktorú nám upiekla Zuzka) a vítanie nových bratov v katolíckej rodine.

Obrady počas Veľkého piatku a Bielej soboty sa nekonali na Luníku IX, ale spoločne sme sa vybrali do nášho farského kostola, ktorý je v Myslave. Aj keď bolo veľa ľudí a obrady trvali dlhšie ako bežná svätá omša, neodradilo nás to plnšie prežiť tieto dni.

Na Zelený štvrtok si pripomíname ustanovenie Eucharistie a preto sme sa aj my na Luníku IX zišli, aby sme sa zúčastnili svätej omši, ktorou začína Veľkonočné trojdnie. O výzdobu kaplnky sa najviac zaslúžila Zuzka, za čo jej veľmi ďakujeme.

Veľkonočná duchovná obnova sa konala v utorok vo veľkom týždni a bola pre všetkých, ktorí mohli prijať sviatosť zmierenia a chceli sa dôstojne pripraviť na Veľkú noc. Duchovnú obnovu pre nás pripravil otec Peter Bešenyei a povzbudil nás k životu v slobode - bez hriechu.

Po krátkej prezentácií bol čas na svätú spoveď, spoločne sme sa modlili ruženec a na záver bola svätá omša.

Na Kvetnú nedeľu sme si pripravili pašie. Zatiaľ len čítané, ale na budúci rok sme odhodlaní ich zaspievať.

Po obede Rolo s Rišom prijali pozvanie „vypomôcť“ detskému domovu Dorka a ako gitarový doprovod šli na vystúpenie do Domu umenia, ktoré zorganizovala organizácia Úsmev ako dar. Pred tým sa zúčastnili na viacerých skúškach, aby sa zladili so spevákmi.

Počas piatkov veľkého pôstu sa konali o 18:30 hod. krížové cesty. Tá posledná bola výnimočná tým, že sme sa spoločne modlili túto modlitbu vonku. Po oratku sme sa stretli pred školou a vybrali sme sa na autobusovú zastávku, kde sme začali našu krížovú cestu a pomaly sme kráčali na Medvediu horu.

Každé zastavenie bolo monológom jedného zo zúčastnených aktérov krížovej cesty, napr. Piláta, vojaka, Márii.

Záver krížovej cesty bol na Medvedej hore.

Na Veľkonočný pondelok sme sa spoločne po svätej omši vybrali na výlet na Medvediu horu. Každý si priniesol niečo na opekanie. Po dobrom jedle sme sa rozhýbali pri hrách, niektorí si zahrali karty, iní indiánsku hru Šatka, niektorí ostali pri gitare, no všetci sme mali dobrú náladu. Tešili sme sa z krásneho počasia a zo spoločenstva, ktoré sme vytvorili.

V týchto dňoch navštívil Luník IX hlavný radca pre misie don Václav Klement SDB. Tu sa stretol s miestnymi saleziánmi a  so saleziánmi z Bardejova i z Maďarska. S otcom Petrom Bešenyeiom, ktorý bol práve na cestách, sa stretol na ďalší deň v Bratislave.

Vyjadrenie don Václava Klementa k jeho návšteve na Luníku IX prináša nasledujúci článok:

Hlavný radca pre misie má na zozname už aj Luník IX

(Bratislava 25. marca 2009) – Na rýchlej dvojdňovej návšteve Slovenska, konkrétne Košíc a sídliska Luník IX, bol hlavný radca pre misie don Václav Klement.

 

„Bola to bezoddychová návšteva. Lietadlom z Bratislavy do Košíc a naspäť, to bol jediný čas na oddych. Vyspal som sa na posteli Petra Bešenyeia,“ okomentoval svoj pobyt don Klement. Zámerom jeho cesty do Košíc v pondelok 23. marca bolo získať ďalšie materiály pre prípravu Saleziánskeho misijného dňa 2010 (SMD) s témou „Saleziáni dona Bosca kráčajú s Rómami“ a preveriť stav príprav na jesennú medzinárodnú saleziánsku konferenciu o vplyve saleziánskeho preventívneho systému na Rómov, ktorá sa bude konať práve v Košiciach. „Jednu noc som prespal na Luníku IX. Ten istý panelák som navštívil pred vyše dvoma rokmi, zmenilo sa to ku krajšiemu... Slúžil som tam svätú omšu a prešiel som si Luník a videl som, že ako saleziáni tam byť musíme,“ opísal svoje dojmy don Klement. Toto košické sídlisko vníma ako jednu z misijných destinácií, dokonca ju zaradil do hlavného zoznamu požiadaviek na misijný personál.

Tému Rómovia pre Saleziánsky misijný deň 2010 vybral nielen preto, že sám hlavný predstavený saleziánov a jeho rada to majú vo svojom programe na šesťročie 2008-2014, ale aj preto, že od roku 1988, odkedy sa SMD slávi, nikdy nebola téma zameraná na Európu. „A keď teraz začíname Projekt Európa, našli sme túto tému ako veľmi zaujímavú a potrebnú,“ dodal don Klement.

Sprava: Peter Žatkuľák, Václav Klement, Teodor Gavenda, Simon Manjooran

V Košiciach sa stretol so spolubratmi, ktorí pôsobia medzi Rómami na Luníku a na Poštárke v Bardejove. Prítomný bol aj direktor z maďarskej Kazincbarciky don Simon Manjooran, kde sa tiež venujú Rómom. V

pondelok pred cestou do Košíc sa v Bratislave ešte stretol s komunitou a kandidátmi na Mamateyovej, slávil s nimi eucharistiu a povečeral s nimi. V utorok večer po návrate z Košíc poctil zasa večerným slovkom mladých v oratóriu na Miletičke.

prevzaté z http://www.saleziani.sk/hlavny-radca-pre-misie-ma-na-zozname-uz-aj-lunik-ix.html

Na dnešnej svätej omši na Luníku IX bola prítomná aj provinciálka sestier saleziánok sr. Iveta Sojková FMA, ktorá je v týchto dňoch na vizitácii komunity sestier v Košiciach.

Sme vďační, že si prišla osobne pozrieť miesto pôsobenia sestry Anny a sestry Hely.

Dnes sme na stretku pre mládež privítali milých hostí. Zavítal k nám riaditeľ televízie LUX Mgr. Marek Poláček s riaditeľom belgickej organizácie Euro-Children Arnouldom Poelmanom, ktorý sa u nás zdrží niekoľko dní.

Marek nám porozprával o svojich skúsenostiach s misiami pri natáčaní dokumentárnych filmov Moja misia.

A. Poelman nám predstavil činnosť a poslanie organizácie Euro-Children. Keďže rozpráva viacerými jazykmi, niektorí z našich mladých sa s ním porozprávali v angličtine a nemčine, dokonca sa pokúsili porozumieť aj niekoľkým vetám vo flámskom jazyku, pretože niektorí z nich strávili niekoľko rokov svojho detstva v Belgicku.

Táto návšteva bola milým spestrením a obohatením našich pravidelných stretiek a priviedla nás k myšlienke pozývať zaujímavých hostí častejšie.

Organizácia Euro-Children vznikla po druhej svetovej vojne s cieľom pomôcť deťom z vojnou postihnutých krajín, hlavne tým, ktorí prišli o rodinných príslušníkov a žijú v ťažkých sociálnych podmienkach. Týmto deťom bol poskytnutý niekoľkotýždňový pobyt v belgických rodinách, čo viedlo často k vzniku dlhoročných priateľstiev a vzájomnej pomoci medzi rodinami.

V súčasnosti sa činnosť organizácie zameriava na deti zo sociálne slabších rodín.  Niekoľko rokov už fungujú takéto pobyty aj pre rómske deti z osady Poštárka pri Bardejove, kde sa A. Poelman zoznámil s otcom Petrom Bešenyeim. Keďže jedno zo stretnutí s rodičmi detí, ktoré sa pripravujú na letný pobyt, sa konalo práve v Košiciach, otec Peter Bešenyei mu poskytol ubytovanie v byte saleziánov na Luníku IX a tak sa A. Poelman bližšie zoznámil s týmto sídliskom a jeho obyvateľmi.

Pri tejto návšteve nám veľmi pomohla naša Zuzka so svojou znalosťou angličtiny, ktorá A. Poelmanovi tlmočila pri spomínanom stretnutí s rodičmi a deťmi a tiež pri bežnej komunikácii s otcom Petrom Bešenyeim a s nami ostatnými.

V piatok dopoludnia sme A. Poelmanovi ukázali priestory novostavby pastoračného centra.

Je sobota a my sme sa rozhodli venovať čas veľkému upratovaniu našich priestorov. Prišli nám na pomoc naši mladí a celé dopoludnie sme usilovne pracovali. Kto ako vládal a chcel. Nie každý mal vytrvalosť až do konca, ale poobede už okná a dvere žiarili čistotou.

Pietro, náš verný pomocník a animátor z KVP nás pozval na detský karneval, ktorý pripravili mladí z KVP v rámci prímestského tábora.

Doobeda sme si pripravili masky v našich priestoroch na Luníku IX. Deti vytvorili zaujímavé diela. Takto vyzbrojení sme sa vydali na cestu smer KVP. Zábava bola spestrená rôznymi aktivitami, kde mohol každý prejaviť svoj vlastný talent a špeciálnu zručnosť. Aj naše deti sa pridali krátkymi vstupmi, ktorými si získali nielen sympatie ostatných, ale aj povedomie o svojej vlastnej hodnote a hodnote rómskej kultúry, ktorá má čo priniesť dnešnej spoločnosti.

Dnešný deň je pre saleziánsku rodinu významným sviatkom. V Košiciach na sídlisku Terasa sa konalo slávnostné otvorenie nového saleziánskeho mládežníckeho strediska. Arcibiskup Mons. Alojz Tkáč posvätil kaplnku Panny Márie Pomocnice a priestory nového saleziánskeho strediska.

Tejto vzácnej udalosti sme sa zúčastnili aj my spolu s niekoľkými mladými z Luníka IX.

Našich mladých zaujal salezián z Indie don Simon Manjooran, ktorý pôsobí v Maďarsku. Napriek rečovej bariére si svojou národnosťou a farbou pleti hneď získal ich srdcia a poprosili ho o spoločnú fotografiu.

Po svätej omši sme mali možnosť pozrieť si priestory nového strediska.

A keďže nás pozvali aj na  slávnostný obed, s radosťou sme sa zúčastnili milého rodinného posedenia.

Dnes stavbári osadili na veži našej budúcej kaplnky kríž. Financie na tento kríž nám prispeli účastníci hudobného festivalu ADONAI FEST v Košiciach. Ďakujeme všetkým dobrodincom.

V týchto dňoch koná provinciál saleziánov svoju vizitáciu saleziánov v Košiciach. Dnes zavítal i na Luník IX. Väčšinu času venoval individuálnym rozhovorom, ale zašiel sa pozrieť aj na stavbu a do strediska, kde práve prebiehal hudobný nácvik.

Sviatok don Bosca je síce 31. 1., ale keďže v tomto roku vyšiel tento dátum na sobotu, naša oslava sa uskutočnila v nedeľu.

Sestra Anna spolu so Zuzkou vyzdobili priestory kaplnky. Pred oltárom ich šikovné ruky zhotovili nádherné dielo.

Hudobníci so spevákmi nacvičili slávnostné spevy k liturgii, hlavne pieseň k don Boscovi s Rišovou originálnou basovou predohrou. Do hudobného sprievodu nám pribudli niektoré časti na husliach v podaní doterajšieho gitaristu Rolanda, talentovaného a nádejného muzikanta.

Sviatok don Bosca je síce 31. januára, ale keďže v tomto roku vyšiel tento dátum na sobotu, naša oslava sa uskutočnila o deň neskôr - v nedeľu.

Hudobníci so spevákmi nacvičili slávnostné spevy k liturgii, hlavne pieseň k don Boscovi. Do hudobného sprievodu nám pribudli niektoré časti na husliach v podaní doterajšieho gitaristu Rolanda, talentovaného a nádejného muzikanta. Aj speváci dnes podali naozaj rekordný výkon.

Mladí z košického sídliska KVP nás pozvali na detský karneval v rámci ich prímestského tábora. Zábava bola spestrená rôznymi aktivitami, kde mohol každý prejaviť svoj vlastný talent a špeciálnu zručnosť. Aj naše deti sa pridali krátkymi vstupmi, ktorými si získali nielen sympatie ale aj povedomie o svojej vlastnej hodnote a hodnote rómskej kultúry, ktorá má čo priniesť dnešnej spoločnosti.

Na sviatok sv. Štefana saleziáni na Kalvárii už pravidelne organizujú Vianočný koncert. Tak ako minulý rok, aj toho roku nás pozvali, aby sme svojou čiastkou prispeli k dobrej atmosfére. Na koncerte sa zúčastnilo viacero hudobných telies, ako napr. detský zbor, dievčenský zbor, alebo skupina pod názvom „Mothers“ – mamičky, ktoré kedysi navštevovali dievčenský zbor a podobné. Skupina eL9 vystúpila hneď po detskom zbore a predviedli sa dvoma piesňami – Igen DevlaSom tiro Del. Publikum sme zaujali, veľký úspech mal náš malý Paťo, ktorý svojou hrou na gitare prekvapil aj skúsených gitaristov.

Aj speváci dnes vydali naozaj rekordný výkon. K spevu sa totiž pridali na niektoré piesne aj hudobníci Miro a Rišo, a vyšlo to veľmi pekne.

Poobede sme boli pozvaní ako hostia na Don Bosco Show, ktorú pripravili saleziáni a mladí z Kalvárie v priestoroch školy SOU dopravné.

Deti a mládež, ktorí nacvičovali a účinkovali v našom vianočnom vystúpení si tentoraz mohli pozrieť zaujímavý program ako diváci. Bola to milá spoločná akcia.

Ďakujeme organizátorom a účinkujúcim.

A je tu naše posledné vianočné vystúpenie tejto sezóny. Zavŕšili sme to u saleziánov na Kalvárke v priestoroch čajovne.

Tu sme mali možnosť pripraviť si kulisy a techniku deň vopred, čo nám veľmi pomohlo. Avšak nedali sme si skúšku, spoliehajúc sa na to, že sme to už predsa hrali niekoľko krát. A to sa nám vypomstilo. Spravili sme niekoľko chýb, ktoré sme vôbec nečakali. Znova sa potvrdila stará pravda, že opakovanie je matka múdrosti. Avšak diváci boli napriek tomu spokojní a dávali nám najavo svoje sympatie povzbudivým potleskom.

Tak sme s radosťou zakončili naše vianočné vystúpenia. Dá sa povedať, že nám odľahlo, nakoľko to bolo dosť vyčerpávajúce čo sa týka prípravy a organizácie podujatí, avšak stálo to za to.

Po skončení vystúpenia čakalo našich hercov milé prekvapenie. Naša dobrovoľníčka Zuzka pre nich vlastnoručne vyrobila darčeky. Chlapci dostali prívesok na kľúče upletený z bužíriek v tvare rybky a dievčatá originálne náušnice z drôtu a koráliek.

Pastoráciu Rómov v našej košickej arcidiecéze má na starosti otec biskup Bernard Bober. Preto sme sa vybrali pozdraviť ho pri príležitosti vianočných sviatkov a Nového roka.

Prijal nás v priestoroch arcibiskupského úradu. Vystúpili sme s výberom piesní a slova z nášho vianočného muzikálu. Otec biskup nás sústredene počúval a zdá sa, že bol veľmi milo prekvapený. Prišiel aj otec arcibiskup Alojz Tkáč.

Obaja nás po skončení nášho pásma odmenili malými darčekmi a chvíľku sa s nami porozprávali.

Sme radi, že sme mohli našim otcom biskupom priblížiť atmosféru Luníka IX z tej lepšej stránky.

Naše divadelné turné pokračuje aj v novom roku. Tentoraz sme sa vybrali do Bardejova do rómskej osady Poštárka. Na cestu sme si objednali autobus iba pre nás, a tak aj spoločná cesta bola zážitkom.

Bardejovská Poštárka je dlhoročné pôsobisko otca Petra Bešenyeiho, a tak nás tam prijali veľmi srdečne. Priestory, ktoré tu boli vybudované počas jeho činnosti, poslúžili teraz aj nám. Po úvodných prípravách sme vystúpili s pripraveným vianočným programom v miestnej telocvični.

V obecenstve boli nielen deti a mládež, ale aj dospelí a starší. Zdá sa, že predstavenie sa vydarilo a spokojnosť bola na oboch stranách.

Nasledovalo milé pohostenie, ktoré pre nás pripravil tím miestnych ochotných hostiteľov. Všetkým nám dobre padlo posilniť sa chutnou a výdatnou večerou.

Po  jedle sme mali možnosť zúčastniť sa prehliadky tamojších priestorov.

Počas pôsobenia otca Petra sa tu vybudovalo veľké a pekné dielo - kostol, zasvätený blahoslavenému Zefirínovi, škola a škôlka, dielne, pastoračné priestory, jedáleň s kuchyňou a telocvičňa. Vonku je k dispozícii ihrisko.

Tešíme sa, že aj na Luníku IX bude v blízkej budúcnosti dokončená stavba kaplnky a pastoračného centra s podobným zameraním.

Cesta domov bola ešte veselšia. Spestrili sme si ju rôznymi hrami, rozhovormi a spevom s doprovodom našich gitaristov.

Na Luník IX sme dorazili vo večerných hodinách síce unavení, ale plní pekných zážitkov.