Od segregácie k inklúzii. Takto by sa dala nakrátko vystihnúť pointa diskusného seminára, ktorý sa dňa  17. februára 2012 konal v našom pastoračnom centre. Téma seminára znela: „Prenos dobrej praxe z Veľkej Británie v oblasti inkluzívneho vzdelávania, najmä začleňovania detí a žiakov pochádzajúcich z rómskych komunít v Slovenskej republike v školách hlavného vzdelávacieho prúdu".

Seminár usporiadala organizácia Equality s finančnou podporou Britského veľvyslanectva v Bratislave. Cieľom  seminára bolo dať dohromady ľudí, ktorí sa na miestnej a regionálnej úrovni podieľajú na vytváraní inkluzívneho vzdelávania predovšetkým rómskych žiakov, vytvoriť priestor pre diskusiu, výmenu skúseností a príkladu dobrej praxe s profesionálmi, ktorí vo Veľkej Británii úspešne pracujú s rómskymi žiakmi pôvodom zo Slovenskej republiky.

 

Hostia z Veľkej Británie hovorili o vzdelávaní v hlavnom prúde nielen Rómov, ale aj ďalších žiakoch, napríklad s telesným či zmyslovým postihnutím.

Asi 50 účastníkov tohto seminára odchádzalo domov s inšpiráciami pre kvalitnejší a otvorenejší prístup k rómskym žiakom  a tiež pre prácu v sieti nutnú pre účinnejší výchovný vplyv.