V nedeľu 5.2.2012 sme sa mi animátori a chlapci, ktorým sa podarilo získať dostatočný počet bodov, rozhodli ísť do technického múzea v Košiciach. Prvé čo nás zaujalo bolo kováčstvo a spracovanie železnej rudy až po hotový výrobok z ocele. Pre lepšie pochopenie nám to pani sprievodkyňa ukázala na obrazovej tabuli a makete vysokej pece. Taktiež sme si pozreli exponáty z oblasti fotoaparátov, telefónov, písacích strojov, magnetofónov, zememeracích pomôcok a mnoho ďalšieho. Najviac však zaujala miestnosť, kde sme si mohli niektoré vynálezy vlastnoručne vyskúšať, ako napr. periskop,  ako funguje odstredivá sila, optické klamy, či kreslené pohyblivé obrázky.

Takto sme na spiatočnej ceste mali možnosť rozmýšľať nad tým, čo všetko dokázal človek zhotoviť. Ďakujem Bohu, že nám umožnil si rozšíriť poznanie a už teraz sa teším na ďalšiu akciu s chlapcami, čo získajú dostatok bodov.

  • 2012_02_chlapcensky_vylet_01
  • 2012_02_chlapcensky_vylet_02