Posledné dni v našom stredisku boli a aj naďalej budú naplnené veľkým súťažením. Odštartovali sme totiž veľkú súťaž pre mladých nad 15 rokov. Motivácia zapojiť sa bola veľmi veľká, pretože v hre je výlet do Turína. Prihlásilo sa do nej 20 mladých, avšak nie všetci sa tam môžu dostať. Pôjdu len deviati najlepší, ktorí sa prebojujú  polročným súperením a dokážu, že si to naozaj zaslúžia.

Boduje sa v troch oblastiach:

1, plnenie si povinností

2, účasť na rôznych aktivitách v stredisku

3, vedomosti zo života don Bosca.

 Raz mesačne bude súťažné stretnutie všetkých prihlásených, na ktorom sa zhodnotí ich doterajšia snaha a zároveň sa im zadá úloha na ďalší mesiac.

Vyštartovali sme v plnej sile a zápale pre výhru. Chceme bližšie spoznať saleziánsku charizmu a život nášho zakladateľa. Veríme, že nám dobrý duch vytrvá aj naďalej a že nám naša snaha prinesie duchovný úžitok a podporí  v ľudskom a kresťanskom raste našich mladých.

  • 2012_12_don_bosco_sutaz_01
  • 2012_12_don_bosco_sutaz_02
  • 2012_12_don_bosco_sutaz_03
  • 2012_12_don_bosco_sutaz_04
  • 2012_12_don_bosco_sutaz_05