Pred deväťdesiatimi rokmi prišli do Šaštína prví dvaja slovenskí saleziáni. Začali dielo, ktoré trvá prostredníctvom nástupcov don Bosca dodnes. Aj misijný tím na Luníku IX spolu s niekoľkými mladými sa zúčastnil tejto slávnosti.

Misijný tím spolu s birmovancami dorazil do Šaštína už deň vopred, aby si prezreli národnú baziliku a oboznámili sa s históriou tohto pútnického miesta. Na druhý deň zaplnilo Šaštín približne dve tisíc členov saleziánskej rodiny a sympatizantov saleziánskeho diela z celého Slovenska.

V homílii vikár hlavného predstaveného don Francesca Cereda povzbudil prítomných, aby sa ako don Bosco utiekali k Panne Márii.

Viac info a foto: saleziani.sk

  • 2014_08_29_sastin01
  • 2014_08_29_sastin02
  • 2014_08_29_sastin03
  • 2014_08_29_sastin04