Záhrady v Bernátovciach boli miestom, kde sme v sobotu strávili čas brigádou. Doba strávená prácou v skleníkoch a ich okolí nám príjemne obohatil prázdninové dni, ktoré sa po letných akciah postupne napĺňajú nič nerobením a nudou.

Účelom brigády nebolo len spestrenie si prázdninového času, ale hlavne praktické poďakovanie animátorov a dobrovoľníkov za ovocie a zeleninu, ktorou nás OZ Oáza na letných táboroch zásobila a posilnila pri práci s deťmi. Po skončení práce nás pán farár Peter Gombita ochotne posprevádzal zariadením a poukazoval nám všetky zvieratká...

Pietro

Táto aktivita sa uskutočnila aj v kontexte projektu - Právo na dôstojné ľudské bývanie je základné ľudské právo - ktorý bol podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

  • 2014_08_02_brigada_bernatovce_01
  • 2014_08_02_brigada_bernatovce_02
  • 2014_08_02_brigada_bernatovce_03
  • 2014_08_02_brigada_bernatovce_04
  • 2014_08_02_brigada_bernatovce_05
  • 2014_08_02_brigada_bernatovce_06
  • 2014_08_02_brigada_bernatovce_07
  • 2014_08_02_brigada_bernatovce_08
  • 2014_08_02_brigada_bernatovce_09
  • 2014_08_02_brigada_bernatovce_10