Tento výrok don Bosca sa stal hlavnou témou nášho hudobno-dramatického príspevku do programu don Bosco show 2014, v ktorom sa jednotlivé zložky saleziánskej rodiny z Košíc  pokúsili priblížiť spiritualitu don Bosca.

Spolu s naším detským zborom eL9 Junior sme predstavili, ako to vyzerá u nás na Luníku IX v sobotu na škole hudby a na nácviku spevu. Úvodná myšlienka bola postupne modifikovaná humornými zakončeniami, ako napríklad: „Skáčte, kričte, len ma nezobuďte!“, „Skáčte, kričte, len nehrajte mimo rytmu!“ „Skáčte, kričte, len sa nezabite!“ Po záverečnej pesničke zaznela konečne v originálnom znení: „SKÁČTE, KRIČTE, LEN NEHREŠTE!“ Niekoľkokrát sa nám podarilo rozosmiať publikum, ktoré malých hercov odmenilo viacnásobným potleskom. Rozlúčili sme sa rómskou piesňou v podaní sólistu Rola Chymaľa spolu s klavírnym sprievodom nášho externého učiteľa hudby, Mgr. art. Adriána Harvana. 

Zo srdca ďakujeme Bohu, ktorý bol s nami, ľuďom v publiku, od ktorých sme cítili prijatie, a tiež našim malým hercom, ktorí vytrvalo nacvičili každý detail vystúpenia. Stálo to za to!

Katka

  • 2014_02_02_dbshow2014_01
  • 2014_02_02_dbshow2014_02
  • 2014_02_02_dbshow2014_03
  • 2014_02_02_dbshow2014_04
  • 2014_02_02_dbshow2014_05
  • 2014_02_02_dbshow2014_06
  • 2014_02_02_dbshow2014_07
  • 2014_02_02_dbshow2014_08