V živote veriaceho človeka má svoje miesto jednak aktivita a služba druhým, ale i čas na ticho a modlitbu, kde sa môže veriaci duchovne obnoviť a načerpať sily do ďalšej služby a budovania vzťahov. Ako už samotný názov prezrádza, reč tu bude o troch duchovných obnovách.

Jedna duchovná obnova bola určená pre mladých z Luníka IX, ktorý už pristupujú k sviatostiam a sú súčasťou nášho spoločenstva; uskutočnila sa na Borde. Ďalšia duchovná obnova, počas ktorej sa obnovovali dobrovoľníci misijného tímu, bola na Kalvárii v Prešove. Na tretej obnove sa zúčastnili deti a mladí, ktorých v sobotu podvečer čakala prvá svätá spoveď a v nedeľu dopoludnia prvé sväté prijímanie. Túto duchovnú obnovu, ktorá sa konala v Myslave na „Širancovej“ chate, viedli Stano SVD a sr. Anna FMA.

Všetci tí, čo sa zúčastnili duchovných obnov sa vrátili s úsmevom na tvári a pokojom v duši. Nech Kristus, ktorý dokáže dať človeku opravdivú radosť a pokoj, prežaruje svojou blízkosťou náš každodenný život.

Stano Orečný SVD

  • 2012_05_tri_do_01
  • 2012_05_tri_do_02
  • 2012_05_tri_do_03
  • 2012_05_tri_do_04
  • 2012_05_tri_do_05
  • 2012_05_tri_do_06
  • 2012_05_tri_do_07
  • 2012_05_tri_do_08
  • 2012_05_tri_do_09
  • 2012_05_tri_do_10