Aj toho roku sa v našom saleziánskom stredisku rozbieha zbierka na pomoc chudobným pod názvom Tehlička pre Južný Sudán. Možno by sme si mohli klásť otázku: Na čo je dobré, aby sme sa zbierali pre chudobných  ľudí, ktorí žijú tak ďaleko od nás, keď na našom sídlisku je situácia tiež alarmujúca? Mnohé rodiny tu žijú bez elektriny, bez plynu a v poslednej dobe si musia chodiť aj pre vodu k cisterne, lebo tá v potrubiach zamrzla. Odpoveďou by nám mohlo byť: Práve kvôli tomu. Kto vie lepšie pochopiť smädného ako ten, kto je sám smädný a hladujúceho ako ten, kto je sám hladný? Sme v prostredí, ktoré potrebuje pomoc, a práve preto si nechceme zatvárať oči pred ostatnými núdznymi. Chceme dať aspoň to málo, čo môžeme, aby sme pomohli tým, čo majú ešte menej ako my. Takouto pomocou iným sa môžeme aj my posunúť trošku dopredu, a tak nájsť riešenia aj pre vlastné problémy.