Na siedmu veľkonočnú nedeľu, 20. mája 2012, sme mali na Luníku slávnosť prvého sv. prijímania. K tejto sviatosti pristúpilo deväť chlapcov a deväť dievčat vo veku od 9 do 21 rokov. Dievčatá po celý rok prípravy sprevádzala sestra Anna FMA, chlapcov dobrovoľník – verbista Stano SVD.

 Direktor komunity otec Peter sa vo svojom príhovore počas sv. omše obrátil na rodičov a povzbudil ich, aby svoje deti vychovávali predovšetkým svojim príkladom a nebáli sa určovať im pravidlá. Prvoprijímajúcim kládol na srdce účasť na nedeľnej sv. omši, mesačnú sv. spoveď a časté sv. prijímanie, aby ich vzťah k Bohu rástol a dozrieval. Veríme, že peknou slávnosťou sa priateľstvo s Ježišom u našich chlapcov a dievčat neskončí, ale sa bude ďalej rozvíjať a prinesie dobré ovocie.

sr. Anna FMA

  • 2012_05_prijimanie_01
  • 2012_05_prijimanie_02
  • 2012_05_prijimanie_03
  • 2012_05_prijimanie_04
  • 2012_05_prijimanie_05
  • 2012_05_prijimanie_06